กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0
     วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ พระเดชพระคุณพระธรรมภาวนาวชิรคุณ (หลวงปู่บุญมา) เป็นประประธานนำคณะสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
     ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ณ ภูชี้ฟ้า ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภู
Share.

About Author