ประกาศ ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561

0

ประกาศ ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์  ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมสงฆ์พญาแลวิทยา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร.089-438-1357,028-750-2464

กำหนดการ พระสอนศีลธรรม 2561 2

Share.

About Author