วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ร่วมอุปถัมภ์สนามสอบบาลี

0
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ร่วมอุปถัมภ์สนามสอบบาลี
แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดไพรีพินาศ
เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2567
Share.

About Author