ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

0
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2566
*****************
กำหนดวันสอบและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 – 11.30 น
disco gonfiabili

Share.

About Author