การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

0
   พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพข่าวจาก :: MCU TV-Channel

Share.

About Author