ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

รายชื่อแต่ละหลักสูตร สาขาวิชา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ป.ตรี พระพุทธศาสนา รอบที่-1-2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ป.ตรี รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) ที่-1-2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ป.ตรี รัฐศาสตร์ รอบที่-1-2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ป.ตรี การจัดการเชิงพุทธ รอบที่-1-2

การสอบคัดเลือก
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เวลา  09.30 – 11.30 น.
ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา  13.00 – 15.00 น.
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ    เวลา   15.10 – 17.10 น.

สอบถามรายละเอียด โทร. 044-056022 หรือ 089-4381357

Share.

About Author