ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

0

“ประกาศ” รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

wijai01 wijai02 wijai03 wijai04 wijai05

Share.

About Author